kidsandyoga.cz

O dětské józe

Jóga pro batolata, předškoláky, školáky a dospívající je zábavná i zklidňující a rozvíjí v dětech pocit vlastní hodnoty. Fyzické cvičení přináší sílu, propojuje mysl a tělo, zvyšuje pružnost a svobodu pohybu, a s tím související sebedůvěru. Jóga dětem pomáhá ke zdravému tělu a mysli a rozvíjí jejich zářící osobnost.

Stres se nevyhýbá ani dětem. Obklopuje je od prvních okamžiků, kdy vstoupí do života – oslňující světla na porodním sále, znečištěný vzduch a později nástup do školky a školy… Jóga naopak pečuje o vytvoření bezpečného a radostného prostředí bez soutěžení, kde mohou děti rozvíjet pozitivní vnímání sebe sama a zažít pocit uvolnění.

Pozice dětské jógy vycházejí z pozic pro dospělé, ale jsou upraveny s ohledem na vývojovou fázi dětí. U batolat se jedná o jednoduché, pomalé a opakované pohyby, se zapojením říkanek a písniček tak, aby mozek mohl tělesné pohyby integrovat na různých úrovních. S přibývajícím věkem pozice pomalu nabývají na komplexitě.

Například klasická stojná pozice stromu se u nejmenších dětí provádí vleže, kdy jejich nožičky jemně nastavíme do pozice; větší děti s o ni mohou pokoušet ve stoje, kdy je držíme za ruce nebo se opírají o zeď. Starší děti stojí samy, bez opory, a postupně zvedají ruce k hlavě. Školáci přidají pozici rukou, učí se hrát s různými body soustředění k prohloubení rovnováhy a zařazují se obtížnější varianty. Pomalými krůčky tak děti získávají cenné zkušenosti pro zdravý rozvoj těla i mozku.

Lekce dětské jógy jsou zpravidla dynamičtější a hlučnější než lekce pro dospělé. Používáme bublifuky, hračky, písničky a hry podle věku, abychom udrželi pozornost dětí a náplň lekce odpovídala jejich energii. Děti si na józe hrají úplně stejně jako se hrou učí vše ostatní. V průběhu dospívání a v dospělosti jim pak jóga přijde jako přirozená součást života, a to je velký dar!

Jógu si zamilují a mohou praktikovat děti každého věku. Pojďme jim k tomu dávat stále více příležitostí. S jógou získají cenné nástroje pro zdraví, sebedůvěru, rovnováhu, aby se mohly stát zářícími, zralými a spokojenými dospělými.

(Z původního textu ©2008-2020 Kids & Yoga!™ vybrala a přeložila © Veronika Šilarová.)