• Joga a fascie - Metoda Faszio

Výcvik

Instruktorský kurz dětské jógy
Kids
& Yoga!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
ONLINE VÝCVIK V DĚTSKÉ JÓZE

(C) Pamela Harpur

Pomozte dětem vykročit do života správným směrem

Certifikovaný kurz pro lektorky a lektory jógy, učitelky a učitele v mateřských a základních školách, dětské terapeuty, rodiče, prarodiče, vychovatele a všechny ostatní, kdo chtějí život dětí obohatit o jógu – dar na celý život.

Jóga podaná zábavnou a hravou formou rozšíří obzory a obohatí každé dítě a dětský kolektiv. Děti jsou velmi vnímavé a na cvičení vycházející z jógy dobře reagují. Mají také velkou schopnost vycítit, že se nejedná o pouhý „tělocvik“ a přijímají i energetické a symbolické aspekty lekcí.

Klíčem dětské jógy je hravost, hravost, hravost, bezprostřednost a intuice – tedy práce s přítomným okamžikem. Vzdělávací kurz v dětské józe Kids & Yoga! rozšíří vaše možnosti pro práci s dětmi. Dá vám nástroje a ukáže cestu. Posílí vaši sebedůvěru.

Lektorka Cristin Tighe

Pozvání do České republiky přijala Cristin Tighe, zakladatelka školy Kids & Yoga!, E-RYT 500, RCYT, RPYT, MEM, MA, zkušená lektorka dětské jógy a matka tří dětí. Vede lekce jógy pro děti i dospělé, spolu s intenzivními učitelskými výcviky školy Radiant Child Yoga. Jógu pro děti, od nejmenších po dospívající, učí od roku 2003.

Cristin má k České republice speciální vztah – její manžel je z Moravy. Do kurzů u nás dává Cristin kus svého srdce a chápe naše libůstky.

Předpokládaná náplň vzdělávacího kurzu

Celkem 30 hodin studia a samostudia. Náplní kurzu je 50 % teorie a stejný díl interaktivní praxe a vážně míněné zábavy 🙂

Pro práci s dětmi se budeme zabývat následujícími tématy:

Odborné kompetence: vývojové fáze dětství a zaměření jógy podle věku, pedagogické základy pro výuku jógy; práce s dětmi od raného věku po dospívání; seznámení s výzkumy na téma stresu a traumat u dětí a jak jóga může pomoci s jejich léčením.

Jógové postupy: pozice a cvičení, zapojení dechu a meditačních technik u dětí, relaxaci (s afirmacemi a vizualizací), recitace a zpěv manter, jógové hry a postupy umělecké terapie, zdravý životní styl; jóga v pohybu – písně, pohyb, hry, tanec.

Techniky a základní dovednosti: odpovědnost a efektivní komunikační dovednosti při práci s dětmi a jejich pečovateli (rodiči, opatrovníky, učiteli, specialisty); výuka jógy na školách.

Učební postupy: práce ve skupině a vedení lekce, příprava učebních plánů, skupinové aktivity, využití příběhů a témat, modifikace; praktické rady, jak vést zajímavé a ucelené dětské lekce; nástroje, jak udržet soustředění a zájem dětí.

Anatomie a fyziologie: nastínění západní (fyzické tělesné soustavy) i východní (energetické soustavy, čakry, nádí) anatomie, jejich proměna v průběhu vývoje dítěte a uplatnění při jógových technikách (přínosy, kontraindikace, zdravé vzorce pohybu).

Jógová filosofie, životní styl a etika: jamy a nijamy (péče o sebe a uplatnění při práci s dětmi), povědomí o otázkách etiky a zákona v souvislosti s prací a dohledem nad dětmi, dotek, jazyk a jednání; pohled jógy na děti a vědomé rodičovství.

Pro vlastní rozvoj lektorů/rodičů:

  • účinné jógové a meditační techniky pro rozvoj vlastní osobnosti, praxe a vztahu s dětmi,
  • nácvik dovedností vědomé komunikace – hluboké naslouchání a nadšená spolupráce,
  • vytváření a zapojení do komunity dětské jógy,
  • jak zůstat ve svém středu a klidu za všech okolností.

Podmínky certifikace:

1. Zúčastnit se všech hodin výcviku (není možná žádná absence), aktivně se zapojovat do výukových aktivit, přípravy obsahu, spolupráce ve skupině, vzájemná zpětná vazba, sebehodnocení.
2. Po absolvování kurzu se jako pozorovatel(ka) zúčastnit dvou lekcí dětské jógy.
3. Po absolvování kurzu provést dvě praktika, což znamená:
a) připravit plán lekce dětské jógy,
b) uplatnit tento plán při výuce min. dvou dětí (ideálně čtyř a více).

Body 2 a 3 je nutné splnit do dvou měsíců po skončení kurzu.

Po splnění podmínek obdrží účastnice a účastníci mezinárodní certifikát Kids & Yoga! Certifikát má mezinárodní platnost, nemá však akreditaci českého ani slovenského ministerstva školství. V ČR a SR vám tedy neposlouží jako úřední doklad ani k získání živnostenského oprávnění.

Zajišťuje Akademie Klopoty, z.s.
IČ: 06843280

  • Joga a fascie - Metoda Faszio
  • Všechny události